Τρόποι Εξόφλησης Έργων

Εξόφληση με Τραπεζικό Έμβασμα:

Τραπεζικά εμβάσματα μπορούν να καταβάλλονται στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

Alpha Bank:
GR1501403970397002310018016
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Eurobank:
GR0502601850000130200556436
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

IRIS:

Πληρωμές μέσω IRIS μπορούν να καταβάλλονται μέσω του τηλεφωνικού αριθμού +306950090972

Ο πελάτης δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το Νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο).